Ittarum vvs

 Ittarum VVS i Malmö

Arbetsgång


Vi kan visa nedan ett exempel på hur Ittarum VVS går tillväga vid till. ex en badrumsrenovering.


Hembesök: 


Vi kommer på ett hembesök med en blanket och en ritning på till exempel ett badrum där vi fyller i tillsammans. 

Diskuterar vad som ska göras och kommer överens. Vi kanske inte får göra som ni hade tänkt er p.g.a BBR ( boverkets byggregler ) inte tillåter detta och måste därför fylla i en så kallad Avrådan/Överenskommelse blankett där du som kund har förstått konsekvenserna men väljer trots avrådan från oss att låta oss utföra arbetet.


ROT-Avdrag:


Diskuterar om arbetet ger rätt till ROT-avdrag.

Vi begär att Skatteverket betalar ut ROT-avdraget efter ni betalat fakturan.Offert:


Vi skickar iväg en skriftlig offert. Offerten anger bruttopriset, men också vad ni ska betala netto efter ROT-avdrag. 


Skriftligt avtal:


När vi är överens om allt och om det behövs så skrivs också ett Avrådan/överenskommelse avtal så att inga missförstånd ska uppstå.


Arbetet utförs:


Vi utför arbetet enligt avtalet och efter Säker Vatteninstallation.


Betalning:


När arbetet är utfört, sänder vi en faktura. Ev ROT-avdrag är avdraget. Den ska betalas inom 10 dagar (den korta betalningstiden beror på att vi inte kan begära betalt av Skatteverket innan ni har betalt er del av arbetskostnaden).


Garanti:


Ni får garanti på jobbet enligt konsumenttjänstlagen, ni kan läsa mer om detta på konsumentverket.se. Fakturan fungerar utmärkt som ett intyg/garanti.